Gala sportu szkolnego

img_1080Dnia 12 grudnia 2016 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku pan Wacław Strażewicz Starosta Giżycki w obecności Wicestarosty Mirosława Drzażdrzewskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu w Giżycku pana Jacka Łożyńskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, uhonorował najbardziej aktywnych animatorów sportu szkolnego oraz przekazał upominki w formie sprzętu sportowego szkołom których aktywność startowa przyczyniła się do kolejnego z rzędu sukcesu całego powiatu w zawodach cyklu Warmińsko – Mazurskiego SZS.

Ponadto, na przygotowanej przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku uroczystości pan Przewodniczący Wacław Wasiela przekazał 7 wyróżnionym animatorom medale za Zasługi dla Szkolnego Związku Sportowego.

We współzawodnictwie brały udział 23 szkoły z Powiatu Giżyckiego uzyskując w klasyfikacji 8786 punktów. W punktacji generalnej Powiat Giżycki i Miasto Giżycko zajęły odpowiednio I i III miejsce, a w kategorii gmin Gmina Giżycko i Wydminy miejsca IV i V.

W poszczególnych kategoriach szkoły uzyskały:

w rankingu miejskich szkół podstawowych:

– Szkoła Podstawowa  Nr 4 im. I Dywizji Piechoty – I miejsce
– Szkoła Podstawowa  Nr 7 im. Janusza Korczaka – miejsce II

w rankingu szkół podstawowych na terenie gmin:

– I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach.

wśród gimnazjów miejskich:

– II miejsce Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego
– III miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

w kategorii gimnazjów gminnych:

– II miejsce zajęło Gimnazjum w Wydminach
– III miejsce Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

 Szkoły ponadgimnazjalne zajęły  kolejno trzy czołowe miejsca:

– I miejsce II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza
– II miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego
– III miejsce Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.