Gala sportu szkolnego 2015

18 grudnia 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się zorganizowana przez Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego,  Gala Sportu Szkolnego, której celem było podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2014/2015. To kolejny rok triumfów szkół z naszego Powiatu, które w poszczególnych kategoriach zajęły czołowe miejsca.

W punktacji generalnej Powiat Giżycki i Miasto Giżycko zajęły I miejsca, a Gmina Giżycko w kategorii gmin z VIII miejsca awansowała na miejsce III.
Kolejne miejsca w kat. gmin zajęły:
− gmina Wydminy, m-ce IV,
− gmina Miłki, m-ce VI,

W rankingu szkół podstawowych, kat. miasta:
− I miejsce Szkoła Podstawowa  Nr 4 im. I Dywizji Piechoty,
− II miejsce Szkoła Podstawowa  Nr 7 im. Janusza Korczaka,

W rankingu szkół podstawowych, kat. gminy:
− VI miejsce Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach,
− IX miejsce Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach,
− X miejsce Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Miłkach,

W rankingu gimnazjów, kat. miasta:
− I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego,
− II miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II,

W rankingu gimnazjów, kat. gminy:
− I miejsce Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach,
− III miejsce Gimnazjum w Miłkach im. Jana Pawła II,
− IV miejsce Gimnazjum w Wydminach,
− VIII Gimnazjum w Kruklankach,

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych:
− I miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza,
− II Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
− VI miejsce Zespół szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

W podziękowaniu za pracę na rzecz Szkolnego Związku Sportowego pan Wacław Strażewicz – starosta giżycki, uhonorowany został Medalem przyjaciela sportu, a Medalem 60 – lecia Szkolnego Związku Sportowego odznaczeni zostali: Zygmunt Marciniak z Gimnazjum w Wilkasach, Marek Radzewicz z gimnazjum Nr 2 w Giżycku, Elżbieta Krajewska, Jarosław Jóźwik i Dariusz Pstrak ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku oraz Piotr Grodzki z gimnazjum Nr 2 w Giżycku. Tytuł Organizatora Roku 2015 otrzymał Karol Chmielewski.

Gratulujemy!