Gala Sportu Szkolnego 2016/2017

U_STAROSTY_2016_2017 002 (5)4 stycznia br. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku pan Wacław Strażewicz Starosta Giżycki w obecności, Przewodniczącego Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu w Giżycku pana Jacka Łożyńskiego, uhonorował najbardziej aktywnych w roku szkolnym 2016/2017 animatorów sportu szkolnego oraz przekazał upominki w formie sprzętu sportowego szkołom, których aktywność startowa przyczyniła się do kolejnego z rzędu sukcesu całego powiatu w zawodach cyklu Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Kolejny raz, biorące udział we współzawodnictwie szkoły z powiatu giżyckiego uzyskując 10 709 punktów zapewniły Powiatowi Giżyckiemu I miejsce w klasyfikacji generalnej województwa. Także I miejsce w swojej kategorii zajęło Miasto Giżycko, a w kategorii gmin, Gminy Giżycko i Miłki zajęły kolejno miejsca IV i VII.

Tak dobre wyniki były możliwe dzięki udziałowi wszystkich punktujących we współzawodnictwie szkół oraz współpracy organizacyjnej wszystkich zaangażowanych stron (dyrektorów szkół, nauczycieli, lokalnych samorządów). Na terenie powiatu giżyckiego przeprowadzono ok. 100 zawodów różnego szczebla, w tym wiele rejonowych i regionalnych których głównymi organizatorami były Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Przy tej okazji Starosta zwrócił uwagę na osiągnięcia sportowe uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku w którym z wielkim zaangażowaniem promowane są działania wyzwalające aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Klub Olimpiad Specjalnych był głównym organizatorem Regionalnego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych. Dzięki zaangażowaniu i współpracy nauczycieli, rodziców, wolontariuszy, instytucji wspierających i pozyskanych sponsorów, umożliwiono start 70 zawodnikom z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Bardzo dobrze wykonaną pracę wychowawczo – opiekuńcza oraz trenerską potwierdzają też indywidualne osiągnięcia uczniów Ośrodka w ogólnopolskich i regionalnych zawodach pływackich, piłki nożnej, koszykówki, bowlingu (kręgle) czy I miejsce w Turnieju piłkarskim z okazji Europejskiego Tygodni Piłki Nożnej.

Wśród wyróżnionych animatorów sportu szkolnego znaleźli się:

Iwona Kochanowska i Krzysztofowi Maksimowski ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Giżycku, Sławomir Treszczyński i Wojciech Żukowski ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku, Marek Radzewicz i Piotr Grodzki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Giżycku, Piotr Trochim i Tomasz Kazukiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Giżycku, Piotr Łobodziński z Gimnazjum w Miłkach, Jarosław Krajewski z I LO w Giżycku, Adam Ingielewicz z II LO w Giżycku, Sylwester Choiński z ZSKŚiA oraz Janina Andruszkiewicz i Emanuel Zeman ze SOSW.

Do najaktywniejszych szkół które uczestniczyły w największej liczbie zawodów w minionym roku szkolnym należały:

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dywizji Piechoty, Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Miłkach i Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach.

Ostatni raz klasyfikowane gimnazja:

Nr 1 im. Jana Pawła II, Nr 2 im Chwały Oręża Polskiego i Gimnazjum Nr 3 w Giżycku oraz Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach i Gimnazjum im. Konstantego I. Gałczyńskiego w Rynie.

Wsród szkół ponadgimnazjalnych największą aktywnością wykazały się:

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Giżycku.