Gala Sportu Szkolnego

GALA_SPORTU_2016_2017 (7)14 grudnia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pan Wacław Wasiela, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, w obecności licznie zgromadzonych przedstawicieli samorządów oraz dyrektorów szkół i działaczy Szkolnego Związku Sportowego, dokonał posumowania wyników współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Kolejny raz, biorące udział we współzawodnictwie szkoły z Powiatu Giżyckiego uzyskując 10 709 punktów zapewniły Powiatowi Giżyckiemu I miejsce w klasyfikacji generalnej województwa. Także I miejsce w swej kategorii zajęło Miasto Giżycko, a w kategorii gmin, Gminy Giżycko i Miłki zajęły kolejno miejsca IV i VII.

W poszczególnych kategoriach szkoły uzyskały:

w rankingu miejskich szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa  Nr 7 im. Janusza Korczaka – I miejsce
Szkoła Podstawowa  Nr 4 im. I Dywizji Piechoty – miejsce II

w rankingu szkół podstawowych na terenie gmin:
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Milkach
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach miejsce IX zajęła Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach

wśród gimnazjów miejskich:
I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
II miejsce Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

w kategorii gimnazjów gminnych najwyższe IV miejsce zajęło Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych kolejny raz I miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, II miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego, a Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w minionym roku szkolnym zajął miejsce VIII. Na miejscu IX uplasowało się Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Giżycku.

321

4GALA_SPORTU_2016_2017 (30)GALA_SPORTU_2016_2017 (33)GALA_SPORTU_2016_2017 (35)GALA_SPORTU_2016_2017 (7)