Gala XV Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

1Dnia 5 czerwca 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się gala laureatów XV Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych.

Laureatem zawodów został Wojtek Wiśniewski a finalistami Ania Perżyło, Martika Wiszniewska i Marek Lenczewski (absolwenci klasy III d). Zarówno laureat jak i finaliści zdobyli uprawnienia do podjęcia studiów na dowolnym kierunku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w ciągu dwóch lat od zdobycia tytułu laureata lub finalisty. Wszyscy otrzymali dyplomy a laureat dodatkowo nagrodę rzeczową. Opiekun uczniów pani Irena Piotrowska za aktywność i współorganizowanie zawodów otrzymała list gratulacyjny od Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz dyplom za zajęcie III miejsca w kategorii „Aktywny nauczyciel 2017, współorganizator XV- tych Zawodów” od władz wydziału.

Wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na studiach.

1