Gdzie bezdomny może szukać pomocy zimą?

Silne mrozy, jakie panują w regionie, są niezwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych, dla których ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą pokonać i złagodzić kłopoty bytowe. Wsparcie udzielane osobom dotyczy nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również wsparcia w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze. Wielu osobom trudno jest przełamać barierę psychologiczną, barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać zimą z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wiele jest również osób, które z tytułu braku zaradności w zabieganiu o udzielenie pomocy, mogą w okresie zimowym przeżywać bardzo trudne chwile, co szczególnie odnosi się do ludzi starszych i bezdomnych.

Aby dać wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320

Wykaz placówek na terenie Powiatu Giżyckiego:

Schronisko

Miejskie Schronienie w Giżycku
ul. Dąbrowskiego 6/12
11-500 Giżycko
Tel. (87) 428 56 06
Placówka całodobowa
Odbiorcy usług: mężczyźni
Liczba miejsc – 4
Tymczasowe miejsce schronienia.
Podmiot prowadzący: MOPS w Giżycku

Hostel

Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce” w Giżycku (placówka opiekuńczo-wychowawcza)
ul. Staszica 13
11-500 Giżycko
Tel. (87) 428 54 97
Placówka całodobowa
Odbiorcy usług: kobiety, mężczyźni, dzieci
Liczba miejsc – 2
Hostel działający w strukturach placówki opiekuńczo-wychowawczej – miejsca hostelowe przeznaczone głównie dla ofiar przemocy.
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Ełckiej na zlecenie Powiatu

Jadłodajnie

Stołówka w Giżycku
ul. Staszica 13
11-500 Giżycko
Tel.  502 098 078
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Ełckiej
Liczba posiłków dziennie: 50
posiłek wydawany jest w godz. 12.00 – 14.30

Punkt wydawania paczek żywnościowych, odzieży

Parafialny Zespół „Caritas” w Kruklankach
22 Lipca 5
11-612 Kruklanki
Tel.  (87) 421 70 21
Tel. 513 575 712
Podmiot prowadzący: Parafia Rzymsko-Katolicka w Kruklankach

 

 

Ośrodki  wsparcia świadczące usługi na rzecz osób bezdomnych w województwie warmińsko – mazurskim   [pobierz]

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego  [pobierz]

Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym  [pobierz]