Giżycka młodzież z wizytą w Powiatowym Urzędu Pracy

Giżycka młodzież w ramach szkolnych zajęć z doradztwa zawodowego – poszukując informacji nt. możliwości i alternatyw z jakich będzie mogła skorzystać po ukończeniu edukacji – 14 marca br. odwiedziła Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku. Z grupą 17 uczniów z III klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły 1 stopnia Nr 1 w Giżycku – spotkała się Pani Anna Januszko – doradca zawodowy. Przedstawiła Gościom informacje związane z rejestracją w urzędzie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także ich praw i obowiązków oraz omówiła zagadnienia dotyczące świadczenia przez urząd pracy – poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Ponadto, przedstawiła informacje dotyczące organizowanych form aktywizacji zawodowej. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Elżbieta Wojno – doradca klienta instytucjonalnego – pracownik realizujący zadania EURES, która omówiła możliwości poszukiwania zatrudnienia za granicą poprzez Sieć europejskich ofert pracy EURES . Młodzież poznała funkcjonalność i zasoby serwisu internetowego https://eures.praca.gov.pl/ , a także poznała warunki pracy i życia w poszczególnych krajach EOG.

 

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku