Giżycki „MEDYK” z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego

Od 01.09.2011r. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej realizuje nowy projekt skierowany do uczniów kierunku ratownik medyczny i technik masażysta pt. „Giżycki „MEDYK” z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

1. Zajęcia specjalistyczne (dla uczniów klas drugich) kierunku ratownik medyczny w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
– Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci – 16 godz.
– Wkłucia doszpikowe – 8 godz.
– Konikopunkcja – metoda udrażniania dróg oddechowych – 8 godz.
– Ratownictwo taktyczne – 16 godz.
– Postępowanie w zdarzeniach masowych z akcją pozorowaną – 16 godz.

2. Staż zawodowy (dla uczniów klas drugich) kierunku ratownik medyczny  w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
– Pogotowie ratunkowe – 80 godz.
– Szpitalny Oddział Ratunkowy – 30 godz.
– Mazurskie WOPR – 30 godz.

3. Fizjoterapia w masażu – modernizacja kształcenia w zawodzie technik masażysta
– Kinezyterapia i zaopatrzenie ortopedyczne – 52 godz.
– Fizykoterapia – 52 godz.
– Pracownia kinezyterapii – 104 godz.
– Pracownia fizykoterapii – 52 godz.
– Metodyka wykonywania ćwiczeń leczniczych 38 godz.
 
4. Staż zawodowy (dla uczniów klas drugich) kierunku technik masażysta w roku szkolnym 2012/2013
– Oddział rehabilitacji szpitala w Węgorzewie – rehabilitacja – 70 godz.
– Sanatorium WITAL w Gołdapi – fizykoterapia – 50 godz.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.medyk.gizycko.pl