Giżyckie Partnerstwo Lokalne w nowej perspektywie 2014-2020

logo                 W miniony czwartek, 10 kwietnia br., w giżyckim hotelu „Europa” z inicjatywy Starosty Giżyckiego Powiat_GiżyckiMirosława Drzażdżewskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Anny Skass odbyła się kolejna z cyklu konferencji Giżyckiego Partnerstwa Lokalnego.  Tematem jej była „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą dla biznesu i samorządu”. Jest to już kolejny etap konsultacyjno-warsztatowych spotkań przedstawicieli biznesu, sektora pozarządowego oraz samorządów zapoczątkowany jeszcze przed czteroma laty. Wtedy to właśnie, w lutym 2009r. w Hotelu Tajty w Wilkasach, odbyła się konferencja inaugurująca „Budowanie partnerstwa lokalnego i integracji społecznej na rzecz aktywizacji rynku pracy w powiecie giżyckim

                Tegoroczną tematykę zainicjowała zaproszona na spotkanie Pani Jadwiga Olszowska – Urban, ekspert partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej. Kolejne prezentacje przedstawili Tomasz Szarek, Wicedyrektor ds. funduszy unijnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Krzysztof Paternoga Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Paweł Czacharowski Wiceburmistrz Giżycka. Przedstawiciele samorządów powiatu giżyckiego przedstawili m.in. stan prac nad dokumentami strategicznymi obszaru funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich w kontekście realizacji zadań w nowym okresie finansowania funduszami UE. Swoją prezentację dotyczącą innowacyjności w przedsiębiorstwie przedstawił również zespół firmy Ubojnia Drobiu Górni i Synowie z Giżycka.

W konferencji oraz w pracy kilku zespołów warsztatowych wzięli również udział przedsiębiorcy reprezentujący różne branże gospodarcze, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz członkowie stowarzyszeń i fundacji działających na naszym terenie.


zdj.: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku