„Godni Naśladowania”. Startuje XVII edycja konkursu!

Organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy wyróżniający się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz we współpracy ze społecznościami mogą zgłosić swój udział w kolejnej już edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Zgłoszenie należy przesyłać do 19 października 2020 roku.

Tytułem „Godni Naśladowania” nagrodzone zostają organizacje i osoby, których aktywność wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kreatywność, zaangażowanie, otwartość i bezinteresowność w działaniach to cechy najbardziej cenione, które będą promowane, aby zaszczepiać w mieszkańcach Regionu Warmii i Mazur przekonanie, że można i warto pracować na rzecz innych ludzi.

W bieżącej edycji konkursu, podobnie jak w roku poprzednim, statuetki „Godnych Naśladowania” oraz nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach:

  1. Organizacja,
  2. Pozarządowiec,
  3. Samorząd
  4. Przedsiębiorca.

Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać na adres email: godninasladowania@gmail.com Zgłoszenie należy przesyłać do 19 października 2020 roku.

Uwaga: Wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej (dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane!).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia, w trakcie spotkania, którego formuła będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej.

Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdą Państwo na stronie: www.ropwwm.org.pl (w zakładce „Godni Naśladowania”).

Odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 519 03 44 lub 89 523 73 45, e-mail: godninasladowania@gmail.com (osoba do kontaktu: Marek Jurzyński).

 

Regulamin_Konkursu_GN_2020

Zal_1_Wniosek_KGN_kategoria_I_Organizacja

Zal_2_Wniosek_KGN_kategoria_II_Pozarzadowiec

Zal_3_Wniosek_KGN_kategoria_III_Samorzad

Zal_4_Wniosek_KGN_kategoria_IV_Przedsiebiorca

Zal_5_Informacja_przetwarzanie_danych_osobowych

Patronat honorowy nad XVII edycją Konkursu „Godni Naśladowania” objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Patronat medialny sprawują TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn oraz Pozarządowiec.

Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wsparcie organizacyjne i finansowe zapewniają: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.