Gra miejska „A to Polska właśnie”

A to Polska właśnie – pod takim hasłem dnia 3 czerwca odbyła się gra miejska (w formie podchodów). W zmaganiach wzięli udział uczniowie ośmiu szkół ponadgimnazjalnych. Celem gry było m. in. popularyzacja wśród uczniów wiedzy nt. Unii Europejskiej i państw do niej należących, poszerzenie wiedzy o historii Polski dotyczącej obrad Okrągłego Stołu i Wolnych Wyborów, propagowanie zespołowego, aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Zadaniem uczestników było dotarcie do 5 punktów, znajdujących się na terenie Giżycka i wykonanie w każdym z nich określonych zadań. Treści zadań związane były z Unią Europejską, obradami Okrągłego Stołu oraz Wolnych Wyborów (04.06.1989r.). Po zakończeniu gry wszystkie drużyny spotkały się w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w celu prezentacji swoich zadań, podsumowania zmagań i wręczenia drobnych nagród.