Grant dla Powiatu Giżyckiego w wysokości 350 tys. zł na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

W dniu dzisiejszym, tj. w piątek 21 bm. Starostwie Powiatowym w Giżycku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o grant pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Giżyckim. Grant na realizację wsparcia domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” ma wartość 350.961 zł. Środki z grantu zostaną wydane na wsparcie giżyckiej placówki w walce z epidemią COVID-19, w szczególności na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia (m.in. dekontaminator, dozowniki płynów dezynfekcyjnych, termometry bezdotykowe, maty dezynfekcyjne, zakup testów dla pracowników DPS) Są to działania mające na celu wspieranie osób będących pensjonariuszami DPS Giżycko, znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Ze strony Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę wręczała Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa. Pani Wicemarszałek przekazała wraz z umową grantową życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu, w szczególności wszystkim osobom starszym w tym pensjonariuszom giżyckiego DPS. Umowę ze strony Powiaatu Giżyckiego podpisali: Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Członek Zarządu Powiatu Beata Kurowicka oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Makar.