Grant na zdrowie – I edycja programu grantowego

Do 30.11 (poniedziałek) stowarzyszenia zainteresowane wzięciem udziału w I edycji konkursu „Grant na Zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” mogą przygotować wnioski z koncepcją działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet.

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.

Szczegóły, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/