Granty dla kół gospodyń wiejskich

Dnia 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00 rozpocznie się nabór wniosków o granty w ramach tegorocznej edycji konkursu „Gospodynie do dzieła!”.

Celem Konkursu jest pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich (KGW) w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność statutową.

Dofinansowanie otrzyma maksymalnie 60 projektów:
– 30 projektów na kwotę do 7.000 zł brutto;
– 30 projektów na kwotę do 12.000 zł brutto.

Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania dostępnych miejsc lecz nie później niż do 23 lutego 2023 r.

KGW zainteresowanie złożeniem wniosku muszą to zrobić jak najszybciej, bo przy wyborze dofinansowanych projektów będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/gospodynie-do-dziela/