Ogłoszono II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017 w obszarach: kultura fizyczna i sport, profilaktyka i promocja zdrowia, wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie usług doradczych na rzecz NGO. Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 r. godz. 15:00.

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty  [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]