Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017. Termin składania ofert: 23 stycznia 2017 r. godz. 15:00, jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2017 r. lub do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej   [POBIERZ]

Wzór oferty  [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]