Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, instytucje badawcze i naukowe. Najbliższy termin składania wniosków o dotacje do 6.000 Euro to 1 marca br. natomiast powyżej 6.000 Euro to 15 marca br.

Dofinansowane działania:
współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania)
edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

MAŁE GRANTY

Terminy nadsyłania wniosków w 2012 r.: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia
Wysokość dofinansowania: do 6.000 Euro
Poziom dofinansowania: do 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Partnerzy: projekt musi być realizowany przez co najmniej 3 partnerów z różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej; preferowane są projekty w których uczestniczą partnerzy ze wszystkich krajów Grupy.
Budżet projektu może dotyczyć okresu maksymalnie 6 miesięcy.

STANDARDOWE GRANTY

Termin nadsyłania wniosków w 2012 r.: 15 marca, 15 września
Wysokość dofinansowania: od 6.001 EUR w górę
Poziom dofinansowania: do 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Partnerzy: projekt musi być realizowany przez co najmniej 3 partnerów z różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej; preferowane są projekty w których uczestniczą partnerzy ze wszystkich krajów Grupy.
Budżet projektu może dotyczyć okresu maksymalnie 12 miesięcy.

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.visegradfund.org