Granty na dożywianie dzieci

Ruszył nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem. Do programu można zgłaszać projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinansowanie w wysokości do 7.000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp.  Wnioski można składać do 22 lipca 2013 r. poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie: www.podzielsieposilkiem.pl