Granty na wymianę polsko-rosyjską

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza do składania wniosków o wsparcie projektów wymiany młodzieży, poświęconych pogłębianiu wiedzy o obu krajach, ich historii i kulturze. Wnioski o dofinansowanie zgłaszać mogą fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Termin składania wniosków: 30 marca 2012 r.

Dotacje przyznawane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80 proc. budżetu projektu.

Wymiana nie może być rozpoczęta wcześniej niż 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków.

Każdy projekt powinien obejmować dwie wizyty: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

O dofinansowanie mogą starać się projekty poświęcone następującej tematyce:

– Europa Napoleona w oczach Polaków i Rosjan

– Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci

– Europa w literaturze polskiej i rosyjskiej

– Architektura w Polsce i Rosji w drugiej połowie XIX w. – inspiracje, wpływy, oddziaływania, podobieństwa i różnice

– Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego – konkurs na projekty wspólnie opracowanych szlaków.

 W wymianach mogą wziąć udział minimum 10-, a maksimum 20-osobowe grupy młodzieży w wieku 13-26 lat, uczęszczającej do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych. W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy korzystać z formularza zamieszczonego na stronie Centrum. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

 

Więcej informacji: www.cprdip.pl/main/index.php?id=wymiana-mlodziezy-i-studentow