Konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” 2016

Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”. Termin składania wniosków: 6 kwietnia 2016 r.

Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu o tematyce ustalonej przez Walne Zgromadzenie oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.

Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2016 roku:

– Cukrzyca – wiem jak zapobiegać, wiem jak żyć z cukrzycą.
– Integracja międzypokoleniowa.
– Wczesne wykrywanie jaskry (temat sponsorowany).

Organizacje i instytucje składające wnioski do konkursu w miastach członkowskich Stowarzyszenia przekazują je do Koordynatora lokalnego w formie pisemnej oraz elektronicznej w edytorze WORD.

W związku z tym wnioski należy przesłać do koordynatora lokalnego w Giżycku – Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku – Ewy Ostrowskiej, e-mail: ewa.ostrowska@gizycko.pl i dostarczyć do biura CPUIS al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w terminie do 6 kwietnia 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Ostrowska tel. (87) 429 13 36.

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym i ich zaopiniowaniu, koordynator przekaże wnioski do biura Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej    [ZOBACZ]

Regulamin konkursu „Grantów Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” [POBIERZ]

Wniosek o przyznanie grantu tematycznego ze środków Stowarzyszenia Grantów Polskich  [POBIERZ]