„Groby i cmentarze wojenne w kraju” oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”

29 października br. na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021 zostały ogłoszone nowe nabory do programów MKDNiS na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2021. Są to m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” (budżet 4 600 000 zł) oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” (budżet 2 300 000 zł).
O dofinansowanie ubiegać mogą się sprawujące opiekę nad miejscami pamięci jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, a także kościoły i związki wyznaniowe a także ich osoby prawne.
Nabór do programów zakończy się 30 listopada br. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada br. będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych z możliwością ich poprawy.
W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski a możliwa kwota uzyskania dofinansowania każdego z nich wynosi od 10 000 PLN do 300 000 PLN.

Celem programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.
Natomiast program „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ma na celu wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.