GUSTAWY rozdano…

Dzień 14 października każdego roku obchodzony jest bardzo wyjątkowo. To szczególna data. W tym dniu świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. Dzieje się tak nie bez powodu, gdyż to właśnie tego dnia mamy okazję obdarować  pedagogów oraz pracowników administracji kwiatami i złożyć im życzenia, dziękując za ciężką pracę i wysiłek włożony w naszą edukację. W tym roku z okazji tego święta w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku odbyła Gala Rozdania GUSTAWÓW przygotowana przez uczniów klasy IIIF.

Relacja uczniów II LO:

Akademia zaczęła się o 9.00 na sali gimnastycznej. Swoją obecnością uświetnili ją między innymi pan Mirosław Drzażdżewski – Starosta Giżycki, pani Krystyna Kralkowska – przewodnicząca Rady Powiatu, pani Maria Ottomańska-Cygler – przewodnicząca Rady Rodziców, a także emerytowani pracownicy szkoły. Na wstępie głos zabrała nasza pani dyrektor Ewa Downar, a następnie zaproszeni goście oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał Chrostowski. Po tych krótkich wystąpieniach pani dyrektor uhonorowała nagrodami dyrektora najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły nauczycieli, a także nasze niezawodne panie z obsługi.

Po części oficjalnej głos zabrali prowadzący galę uczniowie klasy IIIF: Kamil Kaczyński i Michał Kokocha. Nadszedł czas, w którym to my, uczniowie, mogliśmy wynagrodzić nauczycielom i pracownikom administracji wszystkie chwile smutków i zwątpienia, przyznając GUSTAWY – „nauczycielskie Oskary”. Prowadzący przedstawili laureatów w 11 kategoriach. Do każdej z nich przygotowane były krótkie wywiady z uczniami naszej szkoły, którzy uzasadniali wybór danej osoby do wręczanej przez Żanetę Seredzińską (IIIF) statuetki.

Oto kategorie wraz ze zwycięzcami:

– GORĄCY UŚMIECH – p. Janina Ciepła,
– DOWCIPNIŚ – p. Grzegorz Małek,
– POMOCNA DŁOŃ – p. Judyta Wojewnik i p. Wioletta Kucharska (p. sekretarki),
– BRATNIA DUSZA – ks. Adam Harasim,
– STYL I ELEGANCJA – p. Bożena Dobrzyńska,
– ŻELAZNA RĘKA – p. Alicja Złotorzyńska,
– STALOWE NERWY – p. Adam Kołodziej,
– BUJNE WĄSY – p. Krzysztof Milewski,
– SPORTOWIEC ROKU – p. Dorota Skrzypek,
– WYKŁADOWCA ROKU – p. Barbara Tarasiewicz,
– CZYŚCIOSZEK – p. Halina Kutnik.

Galę uświetniły pokazy talentów naszych uczniów: występ tanecznej grupy break dance, wokal Alicji Kułak i Kingi Kaczyńskiej przy akompaniamencie Weroniki Biernath, występ muzyczny na wiolonczeli Anny Ilwickiej oraz recytatorski Karoliny Dudziak.

Zwieńczeniem Akademii było ślubowanie uczniów klas pierwszych poprowadzone przez p. Alicję Złotorzyńską. Słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  Michał Chrostowski, a przedstawiciele samorządu wręczyli pierwszoklasistom na pamiątkę ślubowania „szczęśliwe długopisy”.