Harmonogram konkursów na 2017 rok

indeks28 listopada 2016 r. Zarząd Województwa przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

W 2017 roku zaplanowano 92 konkursy na łączną kwotę 572 745 624,12 euro z tego:

  • 44 konkursy na kwotę 122 495 654,66 euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 48 konkursów na kwotę 450 249 969,46 euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 rok