Hipoterapia i jazda konna dla uczestników SOSW

Od 1 października ruszyły przygotowania do realizacji projektu „Hipoterapia i jazda konna – chcemy rozwijać i pomagać”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”, a dofinansował go Urząd Miasta Giżycko, w ramach realizacji zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Do udziału w projekcie zostało wytypowanych 12 uczestników z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Są to uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. Zajęcia będą się odbywały 3 razy w tygodniu w Akademii Jeździeckiej Z Cienia funkcjonującej przy Gospodarstwie Agroturystycznym „Melnik”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest przywrócenie młodym ludziom sprawności fizycznej i psychicznej, w możliwym do osiągnięcia zakresie przy wykorzystaniu form hipoterapii i podstaw jazdy konnej.

Zajęcia z hipoterapii zawierają ćwiczenia adaptacyjne uczestnika w stosunku do zwierzęcia (konia):

 • głaskanie
 • dotykanie
 • przytulanie
 • czesanie
 • nazywanie konia
 • karmienie
 • wsiadanie i zsiadanie z asekuracją / terapeutyczna jazda konna – ćwiczenia na koniu/
 • jazda w pełnym dosiadzie
 • jazda w pozycji leżącej przodem
 • instrukcja podstaw teorii jazdy dostosowana do poziomu uczestnika.

Plan zajęć z hipoterapii uwzględnia indywidualne możliwości uczestnika, w zależności od niepełnosprawności ruchowej dokonany zostanie  dobór ćwiczeń na koniu:

 • ułożenie w poprzek konia
 • pełny dosiad
 • leżenie przodem na koniu
 • przekaz ustny
 • zawołania
 • instrukcja
 • komenda
 • rozmowa
 • inne środki (np. naśladowanie wzoru)

Hipoterapia wiąże się też z przebywaniem w stajni, z obcowaniem z ludźmi i zwierzętami w niej przebywającymi oraz z czynnościami w niej wykonywanymi, tj. sprzątanie boksów, zamiatanie, szczotkowanie koni, pojenie czy karmienie zwierząt. Te rodzaje czynności korzystnie wpływają na wyciszanie zaburzeń sensorycznych, głównie węchowych i dotykowych.

Działaniami terapeutycznymi zostali objęci podopieczni Stowarzyszenia „SZANSA” – uczniowie SOSW w Giżycku; głównie są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze spektrum autyzmu.