Honorowe oddawanie krwi w Szkole Policealnej

16 listopada 2011 r. na terenie Szkoły Policealnej odbyła się coroczna akcja honorowego oddawania krwi – Wampiriada. Brali w niej udział słuchacze Szkoły Policealnej oraz uczniowie II LO. W warunkach komfortowych i bezpiecznych, bo w znanym sobie miejscu, wśród kolegów i koleżanek, część młodzieży po raz pierwszy miała możliwość zrobienia kroku w kierunku honorowego krwiodawstwa.

Podczas tegorocznej akcji ilość osób deklarujących chęć oddania krwi (87) przekroczyła możliwości organizacyjne.  Po wstępnej kwalifikacji krew oddało 43 uczniów czego efektem było około 19 litrów pobranej krwi.

Pomimo pewnej dezorganizacji w normalnym życiu szkoły warto dać młodzieży okazję do odbycia takiej lekcji, której efekty są wymierne. Tego typu doświadczenie sprawia, że większość z nich decyduje się na późniejsze  regularne oddawanie krwi już w punktach poboru.

Organizatorzy składają podziękowania personelowi Oddziału Terenowego  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Giżycku punktu poboru krwi, (którym asystowali uczniowie II roku ratownictwa medycznego Szkoły Policealnej), za sprawne przeprowadzenie akcji.

Podczas dotychczasowych akcji krwiodawstwa na terenie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej młodzież oddała w sumie prawie 130 litrów krwi.