„Hortiterapia – lecznicza moc natury”

12W giżyckim Hufcu Pracy od kwietnia  realizowana jest innowacja pt.  „Hortiterapia – lecznicza moc natury”, która w pierwszej kwestii resocjalizuje młodzież przez kontakt z naturą natomiast drugi aspekt innowacji polega na tworzeniu szkolnego otoczenia i dbania o wygląd posesji szkolnej. Dzięki zaangażowaniu kadry opiekuńczo wychowawczej został napisany projekt  do Mazurskiego  Związku  Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku, pt. „Wykorzystanie odpadów komunalnych w hortiterapii osób niedostosowanych społecznie” . Po rozstrzygnięciu konkursu okazało się , że  wniosek został uznany za najlepszy. W związku z powyższym giżycki Hufiec Pracy uzyskał dofinansowywanie do realizacji pomysłu a młodzież z Hufca Pracy w Giżycku rozpoczęła pracę w ogrodzie.

        Ochotnicze Hufce Pracy już od ponad 56 lat prowadzą działalność na rzecz młodzieży, której start życiowy utrudniają bariery i zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. Młodzi ludzie zgłaszający się do placówek OHP znajdujących się w niemal wszystkich powiatowych miastach i większych miejscowościach województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach sztandarowej działalności Hufiec Pracy, pozwala młodzieży z mniejszymi szansami, czy problemami edukacyjnymi na zdobycie zawodu i dokończenie kształcenia pod okiem wykwalifikowanej kadry. Uczestnikom zapewniona jest opieka ze strony wychowawców. Jak co roku Ochotniczy Hufiec Pracy w Giżycku prowadzi akcję rekrutacyjną do  jednostek kształcenia i wychowania. Uczniowie od 15 roku życia mają możliwość do kontynuowania nauki szkolnej w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Giżycku oraz II i III klasy Gimnazjum nr 5 dla Dorosłych we współpracy z Hufcem Pracy.

młodzież HP w ogordzie młodzież w ogrodzie praca w ogordzie przygotowania do prac ogrodowych