I Giżyckie Forum w Turystyce

flaga_UE_powiewajacaZ inicjatywy Starosty Giżyckiego Mirosława Drzażdżewskiego w najbliższy piątek, 6 grudnia 2013r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej „Ekomariny” w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14. odbędzie się I Giżyckie Forum w Turystyce.
Zamiarem Starosty jest, aby celem corocznych spotkań przedstawicieli branży turystycznej w obszarze funkcjonalnym Wielkich Jezior Mazurskich było rzetelne dokonanie oceny mijających sezonów turystycznych, zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z rozwojem branży, na jej problemy i oczekiwania, omawianie obecności sektora turystycznego w strategicznych dokumentach regionu, wskazywanie możliwości wsparcia ze środków europejskich w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

              Porządek Forum przewiduje m.in:

  1.  Informacja o sezonie turystycznym 2013 na terenie Powiatu Giżyckiego
  2. Przedsiębiorcy i branża turystyczna w zapisach Strategii Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
  3. Przedsiębiorcy i branża turystyczna w zapisach Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
  4. Dyskusja, sprawy różne oraz propozycja wręczania od 2014 r. corocznej nagrody w branży turystycznej.