I Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych

W dniach 6-7.06.2019 r. odbył się zorganizowany przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” – I Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych pod Honorowym Patronatem Spółdzielni Inwalidów „POKÓJ” w Rynie. Zadanie to było współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Giżyckiego oraz Miasta i Gminy Ryn. Głównym celem Przeglądu była integracja uczestników i kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z innych miast, jak również promowanie talentów muzyczno-wokalnych osób niepełnosprawnych.

Pierwszego dnia 6.06.2019 – odbyło się zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym „Zofiówka” w Rynie. Przyjechały załogi z placówek: WTZ z Kętrzyna, WTZ z Ełku, WTZ z Gołdapi, ŚDS z Rynu oraz WTZ z Elbląga. Dla uczestników oraz kadry zaplanowane były atrakcje, mające na celu wspólną integrację oraz poznanie uroków Rynu. Do tych atrakcji zalicza się: rejs dezetą, zwiedzanie Zamku w Rynie, wspólne ognisko oraz dyskoteka na świeżym powietrzu.

7.06.2019 r. rozpoczął się oficjalnie I Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych, pod Honorowym Patronatem Spółdzielni Inwalidów „POKÓJ”, który otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Pan Jarosław Filipek. Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości przez Kierownika WTZ – Pana Roberta Duszyńskiego, rozpoczął się Przegląd. Stowarzyszenie dziękuje serdecznie za wsparcie, obecność i ciepłe słowa Panu Burmistrzowi, Wicestaroście Powiatu Giżyckiego – Panu Mateuszowi Sierońskiemu, Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego – Panu Zbigniewowi Homza oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Panu Zbigniewowi Piestrzyńskiemu.

W Przeglądzie zaprezentowało się dwanaście załóg: WTZ Kętrzyn, WTZ Elbląg, WTZ Gołdap, WTZ Olszewo Węgorzewskie, WTZ Ełk, PDS Węgorzewo, ŚDS Gołdap, ŚDS Giżycko, WTZ Kolno, Spółdzielnia Inwalidów „POKÓJ” Ryn, ŚDS Ryn oraz gospodarze – WTZ Ryn.  Wszystkie załogi zaprezentowały swoje umiejętności muzyczno-wokalne i bardzo dobrze wpasowały się w szantowy klimat. Z pewnością była to dla nich okazja do szerszego poznania tego gatunku muzyki, jakże związanego z regionem Mazur.

Odbyły się także gościnne występy – studentów Ryńskiego Uniwersytetu III Wieku oraz wokalistek z Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystki w Rynie. Po zakończeniu wszystkich prezentacji artystycznych, każdy miał okazję posilić się i zjeść obiad. Na zakończenie każda placówka została nagrodzona dyplomem oraz piracką skrzynią z żeglarskimi gadżetami. Podczas imprezy pomagali wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Rynie oraz Spółdzielni „POKÓJ” w Rynie. Przegląd spełnił wszystkie zakładane cele, podobał się wszystkim uczestnikom, dlatego organizatorzy chcieliby, aby była to impreza cykliczna.

 

Zadanie pt. „I Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych” było współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Giżyckiego.

 

Źródło informacji: Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”