I Liceum Ogólnokształcące organizatorem 3 olimpiad

Fundacja Polska Edukacja w ramach projektu COPTIOSH (Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno  – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych) zaproponowała I LO zorganizowanie zamiejscowego oddziału COPTIOSH i stworzenie Komitetu Okręgowego trzech ogólnopolskich olimpiad społeczno – historycznych: Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, gdyż uczniowie I LO od lat biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach historycznych – Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada o Unii Europejskiej, Olimpiada o Prawach Człowieka, konkurs „Polska Piastowska” (uczniowie I LO zajmowali tu czołowe miejsca), projekt IPN „Kamienie Pamięci” (I miejsce w Polsce), konkurs historyczny „Krąg”.

Komitet Okręgowy w składzie mgr Marek Cieślewicz – przewodniczący (nauczyciel I LO), mgr Jolanta Cieślewicz  (nauczyciel I LO) oraz mgr Mirosława Plaugo (nauczyciel ZSIiE) przeprowadził 8 i 22 marca eliminacje okręgowe, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Braniewa, Pasłęka, Olecka, Olsztyna, Giżycka.
Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o III RP wygrał uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Jakub Andruszkiewicz z klasy I e, Olimpiadę Wiedzy o Unii Europejskiej – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego Marta Pietnoczka z klasy I c. Nasi uczniowie będą reprezentować województwo warmińsko-mazurskie na etapie centralnym w Białymstoku 29 marca oraz 12 kwietnia. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w świecie współczesnym nie odbyła się z powodu rezygnacji jedynej uczestniczki, która przebrnęła przez eliminacje szkolne.

Gratulujemy uczniom I LO i życzymy sukcesów na szczeblu centralnym.

Jolanta Cieślewicz