I Liceum Ogólnokształcące uzyskało certyfikat Szkoły Humanitarnej.

pah logo„Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny, który w roku szkolnym 2013/2014 był elementem większego projektu realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną pod nazwą „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu globalnych współzależności, uświadomienie, że każdy ma bezpośredni wpływ na świat, a także zainspirowanie do aktywności w zakresie rozwiązywania globalnych problemów.

 

Nauczyciele i uczniowie I LO brali udział w trzech szkoleniach organizowanych przez PAH w Jachrance k/Warszawy. Przez kilka dni uczestniczyli w warsztatach, w czasie których zdobywali wiedzę o problemach krajów Globalnego Południa, a przede wszystkim mieli okazję rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się pomocą humanitarną na co dzień – również z prezesem PAH Janiną Ochojską”. Szkoły współpracujące z PAH zobowiązane były zrealizować w ciągu roku dwa własne projekty. W związku z tym uczniowie klasy IC realizowali  projekt dotyczący akcji humanitarnych na świecie a uczniowie klasy IE projekt dotyczący  prawa dostępu do żywności.

W ramach działań związanych z realizacją projektu młodzież przeprowadziła cykl lekcji o pomocy humanitarnej w klasach gimnazjalnych (Gimnazjum w Kruklankach, Wilkasach, Rynie oraz w Giżycku) oraz w I i II klasach liceum. Podsumowaniem tej części projektu był konkurs dla młodzieży licealnej o akcjach humanitarnych na świecie oraz o działalności PAH. Pierwszy etap konkursu przeprowadzony był w formie testu a drugi w formie turnieju „Jeden z dziesięciu”.

W ciągu całego roku odbyło się kilka zbiórek pieniędzy. W listopadzie po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na Filipinach młodzież przeprowadziła zbiórkę pieniędzy wśród uczniów jak również wśród rodziców. Zebraną kwotę przesłano na konto PAH. Przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się akcje świątecznej pomocy – klasa IC, IIC, IIE zrezygnowały z wigilijnych prezentów klasowych i całą zebraną kwotę pieniędzy przekazały rodzinie z Giżycka, będącej w trudnej sytuacji życiowej.

Szkoła korzystała niejednokrotnie z pomocy pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej. Uczestnicy gościli w szkole panią Anię Chojnacką – Skoog trenerkę PAH, która przeprowadziła warsztaty dla najbardziej aktywnej młodzieży pt. Wirtualna woda. Młodzież dowiedziała się, że woda wirtualna jest to woda, którą zużywa się np. do produkcji 1 litra pomarańczowego soku. Wliczając hodowlę pomarańczy, transport, produkcję soku i opakowania do niego, okazuje się, że na wyprodukowanie przeciętnego kartonika soku wykorzystuje się około 400 litrów wody.

W drugim semestrze w szkole odbyły się prelekcje dotyczące problematyki głodu i niedożywienia, sposobu dystrybucji żywności, dysproporcji w rozwoju rolnictwa. Ważnym elementem prelekcji było odniesienie się do potrzeb lokalnych społeczności, które najłatwiej jest rozwiązywać samemu. W związku z tym zaproponowano zgromadzonym wzięcie udziału w dystrybucji przygotowanych wcześniej ulotek propagujących akcję Pajacyk. Przygotowano 500 egzemplarzy, które uczniowie zgromadzeni na prelekcji rozdali po jej zakończeniu na ulicach Giżycka oraz innych okolicznych miejscowości. W ramach poruszanej problematyki została zaprezentowana wystawa „Świat bez głodu” wypożyczona przez PAH.
To tylko niektóre z akcji przeprowadzonych w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku. Podziękowania należą się całej społeczności uczniowskiej ale przede wszystkim uczniom, którym w głównej mierze szkoła zawdzięcza zdobycie certyfikatu: Klaudii Toczyłowskiej, Anicie Wodzickiej, Hubertowi Stankiewiczowi, Michalinie Święczkowskiej,  Karolinie Łukasiewicz, Zuzannie Ejsymont i Katarzynie Suchorowiec.

14