I LO w Giżycku prosi o pomoc w zebraniu funduszy na nowy sztandar szkoły

Na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku ukazała się prośba o pomoc w zebraniu funduszy na nowy sztandar szkoły:
„Szanowni Absolwenci i przyjaciele ILO w Giżycku
Sztandar szkoły jest już wiekowy. Staraliśmy się go odnowić, niestety, efekt nie jest zadowalający. Dlatego postanowiliśmy zakupić nowy sztandar, by poczet sztandarowy ILO godnie reprezentował szkołę.
Zwracamy się więc z ogromną prośbą o wsparcie finansowe na wyżej wskazany cel. Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą okazaną pomoc.
Wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców przy ILO w Giżycku
/nr konta 90 934300050013253830000010/ z dopiskiem sztandar szkoły.”
informacja: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku