I nabór wniosków w Programie współpracy transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027

Rozpoczął się I otwarty nabór wniosków projektowych w Programie współpracy transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. Alokacja dostępna w tym naborze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ok. 20,6 mln EUR.

Program Interreg LT-PL ma na celu poprawę dobrobytu społeczności przygranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów przygranicznych na Litwie i w Polsce.

DO POBRANIA TUTAJ krótki materiał roboczy podsumowujący najważniejsze informacje o priorytetach, celach szczegółowych oraz zasadach Programu.

Termin składania wniosków projektowych w naborze upływa 28 kwietnia 2023 r.

W przypadku zainteresowania współpracą transgraniczną z Litwą zachęcamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie, gdzie można uzyskać wsparcie m.in. w poszukiwaniu litewskiego partnera do projektu oraz dopasowaniu koncepcji projektowej do wymogów Programu. Kontakt: e-mail: ewt@warmia.mazury.pl , tel. 89 521 93 23/4.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie planuje w najbliższym czasie (luty br.) organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego.

informacja: Biuro Współpracy Terytorialnej, Departament Polityki regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.