* I Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

I Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej odbędzie się 20 marca 2012 r. w giżyckim Starostwie.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel.

Celem konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zachęcenie jej do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.
 
Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej zaplanowano na 20 marca 2012 roku, na godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, w sali konferencyjnej.

Program I Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej:
10.00 – powitanie uczestników konkursu,
10.00 – 11.15 – eliminacje pisemne (test),
11.15 – 12.00 – emisja filmów edukacyjnych o powiecie giżyckim, obrady Komisji Konkursowej,
12.00 – 12.20 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Katarzyna Tota – Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku (Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, pok. 222, tel. 87 428 59 58 w.52, rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl ).

Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Tota – Leszczyńska zapraszają uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie.

Pobierz: Regulamin Konkursu Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów giżyckich szkół ponadgimnazjalnych