I Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka dźwięków”

DSC09752Przegląd był podsumowaniem projektu pt. ”Fabryka dźwięków” współfinansowanego przez Gminę Miejską w Giżycku. Miał na celu poszerzenie oferty edukacji artystyczno-muzycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną a tym samym umożliwił rozwój zdolności i zainteresowań uczestników.

Na scenie Giżyckiego Centrum Kultury rozbrzmiewały głośne i przyjemne nuty, a całe otoczenie pokryło się dźwiękami, podczas występów zespołów.

Inicjatywa, której organizatorem był Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku, aktywnie i finansowo wspierany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” w Giżycku, a Patronat Honorowy nad imprezą objęła Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich, patronat medialny objęli Radio Olsztyn i TVP Olsztyn.

W czwartek 14 grudnia br. na  I Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka dźwięków” przybyło: 67 wykonawców w tym 7 zespołów  wokalno-instrumentalnych:

 • Zespół „Gama i Bemolek” z SOSW w Giżycku
 • „Misie i Tygryski” z przedszkola SOSW w Giżycku
 • Zespół artystyczno- muzyczny ŚDS przy Stowarzyszeniu RYSIPON- Dar Serca w Rynie
 • Zespół perkusyjny „Vita Vena” działający przy MOPS w Lidzbarku Warmińskim
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Mikołajkach
 • „Wesołe Nutki” z Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno- Wychowawczego w Kruzach
 • Zespół „Pasja” z SOSW w Giżycku

Swoje umiejętności zaprezentowali równie uczniowie  z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia  oraz z Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury Pani Marty Dąbrowskiej, Przegląd został profesjonalnie nagłośniony i oświetlony, a za reżyserię dźwięków odpowiedzialny był Pan Dariusz Andrzejczuk, za oświetlenie i nagrywanie Pan Marcin Prusik, którym serdecznie dziękujemy. To dzięki nim, przez cały festiwalowy dzień nawet na ulicy dało się wyraźnie słyszeć utwory muzyczne rozbrzmiewające na scenie.

Organizatorom „Fabryki dźwięków” było bardzo  miło powitać zacnych i przyjaznych gości ośrodka, którzy przyjęli zaproszenie, by móc wspólnie z nimi przeżywać to muzyczne święto.

Serdecznie i ciepło przywitani zostali:

 • Janusz Surmacz pełniący obowiązki Dyrektora Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Tomasz Mielczarski Specjalista ds. promocji i informacji PFRON w Olsztynie
 • Arkadiusz Połojański Sekretarz Miasta Giżycko
 • Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
 • Jolanta Piotrowska Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 • Paweł Lachowicz Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie
 • Marzena Jankowska-Lichacz Prezes Stowarzyszenia „Szansa”
 • Alina Skupińska Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Giżycku
 • Nauczyciele i uczniowie z klasy III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Giżycku
 • Nauczyciele i dzieci z Przedszkola na ul. Wiejskiej w Giżycku

Pani Dyrektor  SOSW Katarzyna Rzeczycka  uroczyście otworzyła  I Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka dźwięków”. Przegląd został podzielony na dwie części, z przerwą na poczęstunek przygotowany przez  rodziców oraz  uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu prowadzonego przez p. Monikę Czerep nauczyciela SOSW. Wszystkie zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom wykonania i widać było wielkie zaangażowanie wszystkich opiekunów w przygotowanie swoich podopiecznych. Każdy z występujących zespołów otrzymał nagrody w postaci głośników multimedialnych z mikrofonem, dwoma kompletami instrumentów „Bum Bum Rurek”, koszem słodyczy, dyplomem oraz statuetką. Konferansjerkę  „Fabryki dźwięków” prowadziły Edyta Augustyniak i Justyna Matelak nauczycielki SOSW, jak również pomysłodawczynie przeglądu  i koordynatorki projektu.

Pomysłodawczynie i inicjatorki innowatorskiego pomysłu dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania przeglądu i w każdej potrzebnej chwili wspierali swoją pomocą oraz dobrym słowem. Nauczycielom, uczniom, rodzicom i wszystkim, którzy byli..…

Do zobaczenia…. a raczej do usłyszenia, mniemy nadzieję za rok podczas II edycji Przeglądu „Fabryki dźwięków”.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Miejską Giżycko.