II edycja konkursu „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w II edycji konkursu na najlepszą kampanię fundraisingową, która była realizowana na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 01 stycznia 2022 roku – 30 września 2023 roku.

Dla kogo:

  • organizacji pozarządowych
  • kół gospodyń wiejskich
  • grup nieformalnych

Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej efektywnych kampanii fundraisingowych na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, a także:

a) nagrodzenie najciekawszych i najbardziej efektywnych inicjatyw,
b) promocja aktywnych organizacji/ KGW/ grup nieformalnych,
c) zachęcenie lokalnej społeczności do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,
d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.

Termin zgłoszeń upływa 31 października 2023r. o godz. 15.30.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie br. na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce NOWEFIO.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu [pobierz]
Zgłoszenie do konkursu [pobierz]
Karta oceny [pobierz]
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych [pobierz]