II etap przebudowy drogi powiatowej Rydzewo – Jagodne Małe

zdp

Droga powiatowa nr 1718N: dr.kraj. nr 63 – Rydzewo – Jagodne Małe, m. Rydzewo.
W wyniku przebudowy drogi we wsi Rydzewo wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu, nowe chodniki, zatoki autobusowe, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, poprawiono system odwodnienia, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

II etap przebudowy wykonano na długości 1890 mb przy dofinansowaniu z:

– budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″,

– budżetu powiatu,

– budżetu gminy Miłki.

1

2