II etap przebudowy odcinka ul. Gdańska – ul. Staszica

80

Ulica Suwalska w Giżycku na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Staszica.
W wyniku przebudowy ulicy Suwalskiej wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu z kanalizacją deszczową, nowe chodniki i ścieżkę rowerową, zatokę autobusową, zatokę postojową, przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.