II etap przebudowy odcinka ul. Gdańska – ul. Staszica

II etap przebudowy wykonano na długości 313 mb przy dofinansowaniu z:

– budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

– budżetu powiatu,

– budżetu gminy miejskiej Giżycko.

3 4