II Liceum Ogólnokształcące realizuje nowy projekt

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku przystąpiło do międzynarodowego programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół i będzie w nim uczestniczyć przez kolejne dwa lata od 2012 do 2014 roku. Jest to projekt wielostronny, który będzie realizować wspólnie z krajami partnerskim, tj. z Portugalią, Rumunią i Węgrami, a jego tytuł brzmi: „Spróbujmy biznesu! Stwórzmy nowy, skuteczny i innowacyjny styl edukacyjny dla naszych uczniów”.

Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 15.000 Euro, które ma pokryć koszty realizacji działań, wyjazdów do krajów partnerskich jak i wizyty partnerów w Polsce.

Głównym celem projektu jest promowanie współpracy międzynarodowej oraz rozwijanie ducha przedsiębiorczości i kreatywności wśród młodych ludzi i nauczycieli a także wspieranie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy uczestnikami projektu: szkoły podstawowe – gimnazjalne – ponadgimnazjalne oraz nauczyciele, partnerzy projektu, władze lokalne.

Podczas realizacji projektu zamierzamy realizować zaplanowane działania typu:

  • spotkania partnerów projektu i uczniów uczestniczących w projekcie – pierwsze spotkanie Portugalia, Setubal 01-07 listopada 2012,
  • opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu,
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT (www, e-mail, videokonferencje),
  • konferencje, seminaria, warsztaty,
  • prace w terenie, analizy i badania dotyczące tematyki projektu,
  • wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu,
  • rozwijanie umiejętności językowych osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku angielskim,
  • rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe, wystawy, prezentacje),
  • wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie, współpraca z innymi projektami dot. podobnych obszarów tematycznych (np. włącznie z wyjazdami),
  • autoewaluacja.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I naszej szkoły. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Małgorzata Szpakowska, a jej działania wspomagają nauczyciele podstaw przedsiębiorczości – Dorota Małek i Mariola Plaugo.

 

Uczniowie Klubu Comenius oraz zaangażowani w projekt nauczyciele

 

Tekst: Małgorzata Szpakowska

Fot. Archiwum II LO w Giżycku