II Liceum Ogólnokształcące zaprasza …

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, którego organem prowadzącym jest Powiat Giżycki zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2021/2022

Klasa 1a: prawno – humanistyczna (integracyjna)
– przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
– język wiodący: angielski
– drugi język – jeden do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański
– termin składania wniosku do szkoły wraz z deklaracją wyboru języka oraz uczestnictwa w zajęciach religii i wdż od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

zdjęcie - rekrutacja do II Liceum OgólnokształcącegoKlasa 1b: medyczno-psychologiczna
– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
– język wiodący: angielski
– drugi język – jeden do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański
– termin składania wniosku do szkoły wraz z deklaracją wyboru języka oraz uczestnictwa na zajęciach religii i wdż od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

zdjęcie - rekrutacja do II Liceum OgólnokształcącegoKlasa Ic – dwujęzyczna
– przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
– przedmioty realizowane w dwóch językach polskim i angielskim: matematyka, geografia
– język wiodący: angielski
– drugi język – jeden do wyboru spośród: j. niemiecki, j. hiszpański
– termin składania wniosku do szkoły wraz z deklaracją wyboru języka oraz uczestnictwa a zajęciach religii i wdż od 17 maja do 31 maj 2021 r.

Dodatkowym kryterium przyjęcia do klasy jest zdanie egzaminu kompetencji językowych z wynikiem co najmniej 50%. Egzamin odbędzie się 4 czerwca 2021 r. w II LO o godzinie 9:00 oraz w terminie dodatkowym 7 czerwca 2021 r. o godzinie 15:00
– przykładowy egzamin kompetencji językowych znajdziesz tutaj: www.lo2.eu/images/pdfy/test_kompetencji.pdf

zdjęcie - rekrutacja do II Liceum OgólnokształcącegoKlasa 1d klasa mistrzostwa sportowego
– dyscypliny sportowe: piłka ręczna dziewcząt, piłka nożna chłopców
– przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
– język wiodący: angielski
– drugi język – jeden do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański
– termin składania wniosku do szkoły wraz z deklaracją wyboru języka oraz uczestnictwa a zajęciach religii i wdż od 17 maja do 31 maj 2021 r.
Dodatkowym kryterium przyjęcia do klasy jest zaliczenie próby sprawności fizycznej.
Próba sprawnościowa odbędzie się 4 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00
– piłka ręczna dziewcząt: godzina 9:00 sala gimnastyczna II LO w Giżycku,
– piłka nożna chłopców: godzina 12:00 Stadion Miejski Giżycko, ul. Moniuszki 5,
oraz w terminie dodatkowym 7 czerwca 2021 r. o godzinie 15:00
– piłka ręczna dziewcząt: godzina 15:00 sala gimnastyczna II LO w Giżycku,
– piłka nożna chłopców: godzina 15:00 Stadion Miejski Giżycko, ul. Moniuszki 5
przykładowe próby sprawności fizycznej znajdziesz tutaj:
https://lo2.eu/images/pdfy/Test_sprawnosci_preczna.pdf
www.lo2.eu/images/pdfy/test_sprawnosci_pnozna_IILO.pdf

zdjęcie - rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącegoszczegółowe informacje o rekrutacji znajdziesz tu: www.lo2.eu/rekrutacja.html