II LO w finale Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

23 kwietnia 2018 r. odbył się w Łodzi etap centralny Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako jedyny z regionu północno-wschodniego do etapu centralnego zakwalifikował się Mirosław Harach – uczeń klasy II b II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

Mirek pokazał, że posiada wiedzę znacznie przekraczającą szkolne podręczniki i został laureatem 14 miejsca w Polsce.

Olimpiada wymagała połączenia wiedzy z zakresu nauki o książce, o bibliotekach, rynku wydawniczym i historii sztuki z umiejętnościami informatycznymi polegającymi na korzystaniu ze specjalistycznych baz danych oraz na zaawansowanym wyszukiwaniu informacji niedostępnych w Internecie przez wyszukiwarki typu Google.

Gratulujemy!

Barbara Milewska