II miejsce Łukasza Lelo w Konkursie „Przyroda Źródłem Energii Odnawialnej”

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizowało konkurs ,,Przyroda źródłem energii odnawialnej”. Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz ich znaczenia dla człowieka oraz przyrody.

Odnawialnymi źródłami energii nazywamy niewyczerpalne zasoby energetyczne, czyli takie, których pokłady odnawiają się samoistnie w wyniku procesów naturalnych (wiatr, woda, słońce, biomasa, energia rozproszona).

Przedmiotem konkursu była prezentacja multimedialna lub fotoreportaż promujący odnawialne źródła energii. Był on skierowany do uczniów w wieku 13 – 18 lat z województwa warmińsko – mazurskiego.

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku w wojewódzkim konkursie reprezentowało 36 osób.

Lista nagrodzonych osób:
I miejsce – Wojciech Wiśniewski, Zespół Szkół nr 1 w Giżycku (Gimnazjum nr 1)
II miejsce – Łukasz Lelo, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (kl. I Technikum Rolniczego)
III miejsce – Marcin Czarniecki, Zespół Szkół nr 5 w Ełku

Wyróżnienia otrzymały:

  • Ewa Kucharska, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (kl. 2 Technikum Architektury Krajobrazu)
  • Elżbieta Laskowska, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (kl. I Technikum Architektury Krajobrazu)
  • Barbara Pawelczyk, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (kl. I Technikum Agrobiznesu)

 

Opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu sprawowała Marzena Trusewicz-Żakiewicz, nauczycielka chemii i fizyki w ZSKŚiA.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: Marzena Trusewicz-Żakiewicz