II Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Smacznie, Zdrowo, Samodzielnie …”

28 marca 2023r. w Sali Bankietowej Biłas i Synowie w Giżycku odbył się II Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Smacznie, Zdrowo, Samodzielnie …” dla uczniów Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku. Konkurs miał na celu prezentację umiejętności uczestników w zakresie sporządzania i wydawania posiłków oraz rozwijanie pasji kulinarnych. W konkursie wzięło udział 16 trzyosobowych zespołów z 14 ośrodków. Uczniowie reprezentowali Szkoły Przysposabiające do Pracy, które funkcjonują przy następujących placówkach: Zespół Szkół Specjalnych Mrągowo, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczy w Biskupcu, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Szczytnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Działdowie, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olszynie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Konkurs polegał na wykonaniu dwóch zadań. Pierwsze to dekoracja mazurka wielkanocnego. Drugim zadaniem było samodzielne nakrycie stołu do śniadania wielkanocnego i okolicznościowa dekoracja. Wszystkie zespoły wykazały się samodzielnością i kreatywnością. Pomysłowo udekorowane mazurki zachwyciły jurorów. Samodzielnie nakryte stoły zostały udekorowane elementami własnoręcznie wykonanymi podczas zajęć w szkole. Jury uwzględniając jakość i estetykę wykonania zadań, samodzielność, współpracę, inicjatywę uczestników konkursu oraz przestrzeganie zasad BHP wyłoniła i nagrodziła zwycięzców.
Na 1. miejscu uplasował się zespół z Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi pod opieką Pani Elżbiety Łukaszewicz w składzie: Marcin Kosiorek, Mateusz Ołów, Gracjan Gerard Bloda.
2. miejsce zdobył zespół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku pod opieką Pani Marii Nowickiej i Sylwii Krzywańskiej w składzie: Julia Ulikowska, Kamila Jagaczewska, Sebastian Rubajczyk.
3. miejsce zajął zespół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olecku pod kierunkiem Pani Elizy Kirjaki w składzie: Amelia Baltrusza, Kacper Tulik, Dominika Stefańska.
Pozostałe zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku