II Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej rozstrzygnięty

23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego wzięło udział w II Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, który odbył się w piątek (tj. 15 marca) w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Dzień wyznaczony na termin Konkursu nie był przypadkowy. 15 marca obchodzony jest bowiem Światowy Dzień Konsumenta, ponieważ tego dnia w 1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego, w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.

Organizatorem Konkursu w powiecie giżyckim było Starostwo Powiatowe w Giżycku i Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Katarzyna Tota-Leszczyńska.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel oraz Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów z pięciu giżyckich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.

Zebranych w sali konferencyjnej Starostwa uczestników Konkursu powitał Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki. Następnie Powiatowy Rzecznik Konsumentów, a jednocześnie przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Tota-Leszczyńska przedstawiła zasady przeprowadzenia konkursu. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw regulujących problematykę konsumencką: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, usługach turystycznych, czy też kredycie konsumenckim.  Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki i wyrównany poziom.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Tota-Leszczyńska (Przewodnicząca), Marzena Potomska – inspektor  z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa oraz Krzysztof Paternoga – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, która dokonała sprawdzenia testów i ogłosiła wyniki konkursu.

Pierwsze miejsce zajął Patryk Wasiuk z II LO,  drugie Magda Komosa z ZSKŚiA, a trzecie Natalia Łobodzińska również z ZSKŚiA. Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Giżyckiego cenne nagrody rzeczowe. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie także pozostali jego uczestnicy.

Władze naszego Powiatu kładą wielki nacisk na edukację młodzieży, a Konkurs jest jednym z przejawów wykonywania przez Powiat zadań zarówno z zakresu ochrony konsumentów jak i zakresu edukacji. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują się nie tylko wiedzą podręcznikową, ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej jest doskonałym narzędziem edukacyjnym propagującym wiedzę w zakresie praw konsumenckich oraz podnoszącym świadomość młodzieży o funkcjonujących mechanizmach rynkowych. Celem organizowania takiego konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale także zachęcenie młodzieży do zgłębiania przepisów prawa konsumenckiego. Jest to wiedza praktyczna, która przyda im się niewątpliwie w życiu codziennym, którą będą mogli również służyć swoim najbliższym, swojej rodzinie.

Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
Katarzyna Tota – Leszczyńska

 

Wyniki w konkursie były następujące:

Uczestnicy konkursu mogli maksymalnie uzyskać 36 punktów.

1.    Patryk Wasiuk – II LO (31 pkt. )
2.    Magda Komosa – ZSKŚiA (30 pkt.)
3.    Natalia Łobodzińska – ZSKŚiA (27 pkt.)
4.    Marta Skorupska – ZSKŚiA (25 pkt.)
5.    Karolina Krysik – ZSZ (24 pkt.)
6.    Marta Krzemińska – ZSEiI (22 pkt.)
7.    Barbara Rakowska – ZSEiI (22 pkt.)
8.    Katarzyna Pieniak – ZSZ (21 pkt.)
9.    Adrian Plaga – ZSZ (21 pkt.)
10.  Patryk Lenar – ZSKŚiA (21 pkt.)
11.  Robert Borucki – ZSZ (20 pkt.)
12.  Anna Pacławska – ZSEiI (20 pkt.)
13.  Paulina Grabowa – ZSKŚiA (20 pkt.)
14.  Klaudia Wierzchowska – ZSEiI (19 pkt.)
15.  Wiktoria Dudziak – II LO (19 pkt.)
16.  Paulina Pukin – II LO (19 pkt.)
17.  Patryk Cieśla – I LO (19 pkt.)
18.  Zofia Malko – II LO (18 pkt.)
19.  Paulina Dzadz – ZSZ (17 pkt.)
20.  Radosław Celep – I LO (17 pkt.)
21.  Karolina Kosińska – I LO (17 pkt.)
22.  Maciej Wiśniewski – II LO (13 pkt.)
23.  Michał Gałązka –  I LO (13 pkt.)