II Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców Szkół Ponadpodstawowych

W poniedziałek 13 listopada br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbył się II Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców Szkół Ponadpodstawowych. Turniej otworzył Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński.
Do turnieju zgłosiły się zespoły reprezentujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku.

Wyniki Turnieju:
I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
II miejsce – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku
III miejsce – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
IV miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku
V miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Nagrody wręczał zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Pan Ryszard Należyty.

Gratulujemy zwycięzcom za wspaniałe widowisko oraz kibicom za doping!

Inicjatorem Turnieju było II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.
Serdecznie dziękujemy Zespołowi Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku za użyczenie sali gimnastycznej oraz pomoc w organizacji Turnieju.