II rekrutacja do projektu „Mazurski Wilk Przedsiębiorczości”

Powiat piski informuje, że w dniach od  13 stycznia 2014 r. do 17 stycznia 2014 r. rozpoczyna II nabór formularzy kwalifikacyjnych do projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Formularze będą przyjmowane:

w Biurze Projektu/ Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pok. 35 (II piętro)
Tel. 87 425 47 63
w godz. 10:00-18:00

w Punkcie Rekrutacyjno – Konsultacyjnym w Węgorzewie
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie
ul. Gen. J.Bema 16A
11-600 Węgorzewo, pokój nr 11
tel. 87 429-69-10
w godzinach: pn.-pt.: 15:00-18:00

w Punkcie Rekrutacyjno-Konsultacyjnym w Giżycku
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
ul. Gdańska11
11-500 Giżycko, pokój nr 3
tel. 87 429-64-52
w godzinach: pn.: 16.00-19.00, wt.-pt.: 15:00-18:00

Informujemy, że zostaną przyjęte wszystkie formularze kwalifikacyjne złożone we wskazanym terminie.

Przed złożeniem formularza kwalifikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu dostępnym w zakładce Regulaminy i Formularze

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia naboru są dostępne w zakładce Regulaminy i Formularze