III Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej rozstrzygnięty

16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego wzięło udział w III Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, który odbył się w piątek (tj. 14 marca) w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Finał konkursu odbył się w przeddzień obchodzonego corocznie w dniu 15 marca Światowego Dnia Konsumenta.

Obchody upamiętniają przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego wygłoszonego w dniu 15 marca 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w którym sformułował on cztery podstawowe prawa konsumentów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Wówczas też z jego ust padło znane stwierdzenie: „Konsumenci to my wszyscy”.

Organizatorem Konkursu w powiecie giżyckim było Starostwo Powiatowe w Giżycku i Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Katarzyna Tota-Leszczyńska.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel oraz Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z czterech giżyckich szkół ponadgimnazjalnych: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych.

Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.

Zebranych w sali konferencyjnej Starostwa uczestników Konkursu powitał Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki. Następnie Powiatowy Rzecznik Konsumentów, a jednocześnie przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Tota-Leszczyńska przedstawiła zasady przeprowadzenia konkursu. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw regulujących problematykę konsumencką: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, usługach turystycznych, kredycie konsumenckim czy też nieuczciwych praktykach rynkowych. Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki i wyrównany poziom.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Tota-Leszczyńska (Przewodnicząca), Marzena Potomska – inspektor  z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa oraz Krzysztof Paternoga – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, która dokonała sprawdzenia testów i ogłosiła wyniki konkursu. Komisja po sprawdzeniu testów przeprowadziła dogrywkę o III miejsce wśród 2 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Test dogrywkowy składał się z 10 pytań.

Pierwsze miejsce zajęła Magda Komosa z ZSKŚiA,  drugie Eliza Supińska z II LO, a trzecie Aleksander Szefler z ZSEiI. Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Giżyckiego cenne nagrody rzeczowe. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie także pozostali jego uczestnicy. Dyplomy z podziękowaniami otrzymali również nauczyciele przygotowujący młodzież do Konkursu.

Władze naszego Powiatu kładą wielki nacisk na edukację młodzieży, a Konkurs jest jednym z przejawów wykonywania przez Powiat zadań zarówno z zakresu ochrony konsumentów jak i edukacji. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują się nie tylko wiedzą podręcznikową, ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej jest doskonałym narzędziem edukacyjnym propagującym wiedzę w zakresie praw konsumenckich oraz podnoszącym świadomość młodzieży o funkcjonujących mechanizmach rynkowych. Celem organizowania takiego konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, jak również zachęcenie młodzieży do zgłębiania przepisów prawa konsumenckiego. Jest to wiedza praktyczna, która przyda im się niewątpliwie w życiu codziennym, którą będą mogli również służyć swoim najbliższym, swojej rodzinie.

Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
Katarzyna Tota – Leszczyńska

 

Uczestnicy konkursu zdobyli następującą ilość punktów:

  1.    Magda Komosa – ZSKŚiA, kl. II TIŚiM, 30 pkt
  2.    Eliza Supińska – II LO, kl. III, 28 pkt
  3.    Aleksander Szefler – ZSEiI, kl. II e/m, 27/ 7 pkt
  4.    Anna Jasińska – ZSEiI, kl. III e/c, 27/ 6 pkt
  5.    Adrian Cieślik – ZSEiI, kl. II e/m, 26 pkt
  6.    Marta Krzemińska – ZSEiI, kl. III e/c, 25 pkt
  7.    Barbara Rakowska – ZSEiI, kl. III e/c, 24 pkt
  8.    Marta Skorupska – ZSKŚiA, kl. II TIŚiM, 24 pkt
  9.    Magdalena Romanowska – ZSKŚiA, kl. II TIŚiM, 22 pkt
10.    Patrycja Zaniewska – ZSZ, kl. IVa Technikum Nr 3, 20 pkt
11.    Beata Sobolewska – ZSZ, kl. IIIa Technikum Nr 3, 19 pkt
12.    Elżbieta Banach – ZSKŚiA, kl. II TIŚiM, 18 pkt
13.    Adriana Panek – ZSZ, kl. IVa Technikum Nr 3, 14 pkt
14.    Kinga Mingielewicz – ZSZ, kl. IIIa Technikum Nr 3, 12 pkt
15.    Anna Kulimowska – ZSZ, kl. IIIa Technikum Nr 3, 11 pkt
16.    Karolina Kawałko – ZSZ, kl. IIIa Technikum Nr 3, 10 pkt