Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

  • prawidłowe oznakowanie (chip);
  • ważne szczepienie na wściekliznę;
  • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

  1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

  1. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i  zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.

Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego.

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

Koszty znakowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie zwierząt towarzyszących uchodźcom pokrywane są z budżetu państwa. Pozostałe koszty związane z dalszym przemieszczaniem zwierzęcia poza teren Polski do innych krajów UE lub krajów trzecich (paszport, badanie miareczkowania i ewentualnie inne badania) pokrywane są przez posiadacza zwierzęcia.

Przekazujemy dane gabinetów weterynaryjnych, które będą przeprowadzały szczepienia przeciwko wściekliźnie i znakowanie zwierząt, także w sytuacji gdy uchodźcy nie mają możliwości dojechania do gabinetu. W niżej wymienionych miejscach przyjmowane są też wnioski o pozwolenie na pobyt zwierzęcia na terytorium Polski. Po dokonaniu w/w czynności zostanie wydane pozwolenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku na przemieszczenie zwierzęcia o charakterze niehandlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gabinety weterynaryjne:

1. Jacek Brzeski Gabinet Weterynaryjny, 11-500 Giżycko, ul. Tadeusza Kościuszki 25, tel. (87) 428-89-69

2. Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Joanna Nowińska, 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 20, tel. (87) 428-34-56

3. Przychodnia Weterynaryjna Aleksandra Szczebiot, 11-520 Ryn, ul. Wiejska 8, tel. kom. 692-422-042

 

ulotka PL [pobierz]

ulotka UA [pobierz]

ulotka EN [pobierz]