Informacja dla osób zainteresowanych adopcją dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zmianami) osoby zainteresowane adopcją dzieci mogą zwracać się w tej sprawie do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie oraz filii w Ełku i Elblągu. Poniżej publikujemy dane teleadresowe w/w placówek:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 5a, 10-049 Olsztyn
tel/fax: 89 534 95 94
oao.olsztyn@op.pl

Filia w Elblągu „Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie”
ul. Winna 9, 82-300 Elbląg
tel/fax: 55 236 29 49
oao-elblag@o2.pl

Filia w Ełku „Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie”
ul. Piłsudzkiego 10, 19-300 Ełk
tel/fax: 87 621 38 25
oao-elk@o2.pl