INFORMACJA dotycząca akcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok

SZYBKI_PITNaczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku zachęca do rozliczenia się za rok 2016 drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet to proste, szybkie i bezpieczne rozwiązanie. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl.

Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku uprzejmie informuje, że sala obsługi w siedzibie tutejszego Urzędu czynna jest:
–    w poniedziałki od godz. 7.15 do godz. 18.00
–    od wtorku do piątku od godz. 7.15 do godz. 15.15

Punkt obsługi podatników w Węgorzewie mieści się w Urzędzie Miejskim, pok. nr 3 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.50, tel. 87 427 54 03.

Na sali obsługi urzędu udostępnione jest stanowisko komputerowe do wysyłania e-deklaracji. Uruchomiono również stałe telefoniczne punkty informacyjne dotyczące rozliczenia zeznań podatkowych pod nr tel. 87 429 93 88, 87 429 93 93, 87 429 93 74 i 87 429 93 55.

Wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należy dokonywać na rachunek bankowy
74 1010 1397 0010 1022 2300 0000
podając na blankiecie tytuł wpłaty np. „PIT-37 za 2016r.”  oraz swój numer PESEL lub NIP.

Ponadto informuje się, że najwygodniejszą formą zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych jest przelew na rachunek bankowy – zgłoszenie i aktualizację rachunku bankowego należy złożyć na druku ZAP-3 informację o numerze rachunku (dot. osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

GOTOWA DEKLARACJA CZEKA NA CIEBIE

Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 została udostępniona od dnia 15 marca 2017 r.

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego  PIT-37 i PIT-38 za rok 2016. Usługa ta nie polega na tym, że administracja skarbowa składa za nas zeznanie – jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie, link do strony:  www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr

OD 15.03. DO 18.04.2017 ZŁÓŻ WNIOSEK PIT-WZ, a urząd rozliczy PIT-37 wraz z wybranymi ulgami za ciebie (i twojego współmałżonka)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku informuje również o nowej usłudze udostępnionej od 15 marca 2017 r., ułatwiającej składanie rocznych PIT-ów  w przypadku podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników. Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ w okresie od 15 marca do 18 kwietnia 2017 r., a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Można z usługi skorzystać za pośrednictwem portalu podatkowego: www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz, systemu e-deklaracje lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów.

ZŁÓŻ OD 15.03. DO 02.05.2017 OŚWIADCZENIE PIT-OP a przekażemy za Ciebie 1% OPP

Udostępniono również ułatwienia w przekazywaniu 1% podatku należnego dla OPP przez emerytów i rencistów, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A. Dla celów przekazania 1% podatku podatnik nie musi już składać zeznania podatkowego. Wystarczy, że złoży krótkie oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego. Oświadczenie można złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu podatkowego – www.finanse.mf.gov.pl/pp/1-procent-podatku-dla-opp-pit-op, systemu e-deklaracje, lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów). Oświadczenie można też złożyć w tradycyjny sposób wysyłając wersję papierową  pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku informuje o:
– funkcjonujących stronach: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i www.szybkipit.pl
– możliwości wysyłania zapytań e-mailowych zadawanych poprzez formularz „Zadaj pytanie ekspertowi”, do którego link znajduje się na stronie www.szybkipit.pl
– będą tam także publikowane odpowiedzi na wybrane pytania.

SZYBKI_PIT